User Rating:  / 1
PoorBest 

Decretul 19/21.05.2009

În numele Preasfintei,
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,
† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Conciliilor Ecumenice, ale

Conciliilor Provinciale Ale Bisericii Noastre;

Considerând dispoziţiile Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, în special can. 112 §1, şi 880

§2;

Considerând necesitatea tutelării integrităţii credinţei şi a moravurilor credincioşilor noştri, precum şi unitatea de acţiune liturgică a tuturor fiilor Bisericii noastre;

Urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Biserici Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară la Blaj în data de 4-6 mai a.c.;

Spre cunoştinţă tuturor Episcopilor, protopopilor, clerului, persoanelor consacrate, întregului

popor binecredincios al Bisericii noastre, publicăm următorul:

D E C R E T

Art. 1. Se aprobă "Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică – Reguli generale pentru uniformizare", document elaborat în cadrul Comisiei Sinodale Liturgice;

Art. 2. Aceste dispoziţii, ca legi liturgice, sunt în vigoare pretutindeni conform normelor de

drept.

Art. 3. Anexa acestui decret, conţinând 18 pagini face parte intergantă din acesta;

Art. 4. Prezentul decret, intră în vigoare odată cu publicarea lui, şi se va aplică integral în toată Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, în ciuda oricărei alte dispoziţii contrare.

Rugând călduros Preasfinţiile Lor Episcopii eparhiali să ia toate măsurile necesare pentru ca aceste norme să fie cunoscute în întreaga noastră Biserică, cerem cu stăruinţă clerului să evite orice abuz în celebrarea cultului public şi să aplice corect şi coerent dispoziţiile acestui document ca patrimoniu al Bisericii noastre, spre edificarea poporului binecredincios şi mai marea mărire a lui Dumnezeu.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,

21 mai, Anul Domnului 2009,

Sărbătoarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.

† LUCIAN

Arhiepiscop Major

Anexa decretului Arhiepiscopului Major

19/21.05.2009

I.Sinaxarul

Cuprinde sfinţii şi sărbătorile din ciclul mineal. Cu roşu sunt scrise sărbătorile de poruncă (cu ţinere). Observaţiile cuprind indicaţii necesare pentru redactarea calendarelor liturgice.

Semne tipiconale:

(†) Semnul Sărbătorilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu,Slujba zilei are: Paremii,

Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.

(†) Semnul Sfinţilor cu Priveghere şi Polieleu. Slujba zilei are: Paremii, Litie, Polieleu, Pripele, Doxologie Mare.

† Semnul Sfinţilor care au numai Polieleu.

* Semnul Sfinţilor care au Doxologia Mare.

☼ Semnul Sfinţilor care au Stihiri la Laude.

Zilele Sfinţilor de rând nu au nici un semn tipiconal.

Zilele de Sâmbătă situate între Naşterea Domnului şi Botezul Domnului.

Aceste zile de Sâmbătă pot fi în interiorul sau în afara ciclului Sărbătorilor Naşterii. Citirile Apostolului şi ale Evangheliei sunt fie cele ale Sâmbetei după Naşterea lui Hristos, fie ale Sâmbetei înainte de Botezul Domnului. Dacă Sâmbăta cade în 30 Decembrie, se iau doar ale Sâmbetei; dacă Sâmbăta cade în 31 Decembrie, se face Întroptirea Naşterii Domnului, în consecinţă toate ale Sărbătorii. Dacă Sâmbăta cade pe 1 Ianuarie, atunci toate ale Tăierii împrejur

– Sărbătoare Domnească, nimic al Sâmbetei.

Zilele de Duminică situate între Naşterea Domnului şi Botezul Domnului.

Putem avea situaţia Duminicii în perioada Dupăserbării, în ziua Întroptirii Sărbătorii, în ziua Tăierii Împrejur, pe 1 Ianuarie, sau în perioada înainte de Botezul Domnului. În perioada Dupăserbării se celebrează Duminica după Naşterea Domnului, care precede orice altă zi din calendar. Dacă cade pe 1 Ianuarie, citirile din Duminica după Naşterea Domnului se fac în data de 26 Decembrie, împreună cu Serbarea Maicii Domnului, iar pe 1 Ianuarie Duminica înaintea Botezului Domnului precede Tăierea Împrejur şi sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare.

V. Precizări practice pentru redactarea calendarelor

1. Calendarul de perete pentru credincioşi. Nu va cuprinde:

- datele hagiografice referitoare la viaţa sau moartea sfinţilor sau a stabilirii sărbătorii;

- semnele tipiconale;

- lecturile de peste săptămână;

- indicaţii tipiconale destinate slujirii clerului.

2.Agenda liturgică. Este destinată clerului şi cântăreţilor şi va cuprinde:

- toate prevederile tipiconale;

- lecturile Apostolului şi ale Evangheliei;

- indicaţii legate de desfăşurarea anumitor celebrări liturgice necesare în pastoraţie.

Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco- Catolică, publicată prin decretul 19/21.05.2009 intră în vigoare odată cu publicarea ei, abrogând orice prevedere anterioară contrară.

Clic aici pentru Sinaxarul de peste tot anul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitatori86.2%Romania Romania
3.9%United States United States

Total: 6846


Visitor live tracking counter, stats and anti-spam