User Rating:  / 4
PoorBest 

În fața icoanei Schimbării la Faţă

 01

La fel ca și la celelalte icoane pictate în stil bizantin, pictorul ține cont de prescripțiile și normele referitoare la prezentarea scenelor din viața lui Isus, dintre care – în cazul de față – primele instrucțiuni găsim în evangheliile sinoptice: „Schimbarea la Faţă - un munte cu trei creste, pe cel din mijloc stă Hristos, în haine albe, binecuvântând; în jurul Lui raze de lumină; pe vârful din dreapta al muntelui stă Moise, purtând tablele Decalogului, pe cel din stânga prorocul Ilie; amândoi în stare de rugăciune, privind spre Hristos; sub chipul lui Hristos, la pământ Petru, Iacov şi Ioan, aproape leşinaţi, privesc în sus. (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36)” Aşa cum Isus – conform relatării evanghelice – pe muntele Tabor a pregătit apostolii pentru încercarea cu care se vor confrunta, aşa îşi va trimite lumina Sa în lume până la sfârşitul veacurilor. „Pictorul a reuşit cu ajutorul penelului său, să se lumineze pe sine şi pe cei ce cred în Isus Hristos, care schimbându-se la faţă în muntele Taborului în lumina slavei sale dumnezeieşti, i-a făcut şi pe apostoli să guste din slava care va să vină şi care luminează drumul vieţii noastre pământeşti asemenea unui far luminos.

Dumnezeu întotdeauna face ca omul să observe în cursul anilor mărirea sa, ca să-l ajute în încercări. Sunt zile, când Dumnezeu pare a fi aproape, în rugăciunile noastre într-adevăr discutăm cu el. Câteodată simţim cu tărie prezenţa Lui, şi faptul că ne iubeşte. Apoi deodată vine liniştea, şi toate par decolorate, lumea deine lipsită de bucurii, iar Dumnezeu pare că nu se interesează de problemele noastre. În zilele săptămânii trăim una după alta moartea şi învierea. icona ne invită ca în aceste situaţii să ne gândim la Schimbarea la Faţă, unde Domnul le-a dat celor aleşi vederea slavei sale, apoi i-a condus de pe munte, spre patimă și cruce. Dar la sfârşitul drumului îi aşteaptă şi pe ei şi pe noi învierea preamărită.

Tradiţia, pusese sărbătoarea Schimbării la faţă cu patruzeci de zile înainte de Vinerea mare. Dar, fiindcă aceasta cadea în Post, Biserica sărbătoreşte Schimbarea la Faţă cu patruzeci de zile înaintea Înălţării Sfintei Cruci.

În acest sens Sf. Grigore Palama ne îndeamnă astfel: „Veniţi să urcăm pe munte, acolo unde a strălucit Hristos, ca să vedem ceea ce s-a întâmplat acolo, şi fiind acolo, să devenim vrednici de ziua aceea – Cuvântul lui Dumnezeu însuşi ne conduce la timpul potrivit. Iar acum să ne grăbim şi să ridicăm ochii minții – rogu-vă – către lumina predicii evangheliei, ca să vă schimbaţi în acest fel, prin reînnoirea minţii voastre, şi aşa îmbrăcându-vă în strălucirea dumnezeiască venită de sus, să deveniţi la fel cu slava Domnului, al Cărui chip a strălucit, azi ca şi soarele.”

Stând în fața acestei icoane, printre rugăciunile noastre să ajungem căt mai aproape de aceste raze ale Luminii, ca strălucirea acesteea să lumineze întreaga noastră viața, zi de zi.

Pr. Pallai Bella